lunes, 9 de abril de 2012

Berkeley, Principles, 14

Afegiré més enllà, què, després de la mateixa manera com els filosops moderns demostren indubtables qualitats sensibles que no tenen existència en la Matèria, o sense la ment, la mateixa cosa pot ser de igual manera demostrada per totes altres qualitats quines siguin. Així, per exemple, s'ha dit que calor i fred únicament son afeccions de la ment, i en absolut models de existència real, existeixen en les substancies corporals les quals les exciten, per això el mateix cos el qual sembla fred en una ma pareix calenta per un altra. Ara bé, per què no nosaltres, com així sostenen que la figura i l'extensió no són patrons o semblances de qualitats existents en la matèria, perquè el mateix ull en diferents estacions o els ulls d'una textura diferent a la mateixa estació, apareixen diversos, i no pot per tant, seran les imatges de qualsevol cosa que es van assentar i determinar sense la ment?

Un altra vegada, està demostrat que la dolçor no és realment en el sabor de les coses, perquè l'objecte romandrà inalterat, la dolçor es modificada per agre, com en cas de febre o algun altra viciada del paladar. No és tan raonable dir que el moviment no està exempt de la ment, ja que si la successió d'idees en la ment es tornen més ràpids, el moviment, es reconeix, s'assembla més lenta sense cap tipus d'alteració en qualsevol objecte extern?

domingo, 8 de abril de 2012

La única salida es la violencia

x Osvaldo Bayer

Günther Anders, "el filósofo de la barbarie"

El fin del pacifismo


¿Violencia, sí o no? (Una discusión necesaria) se titula un pequeño compendio del filosofo alemán Günther Anders que ha convocado a una polémica filosofico-cultural inesperada en una intelectualidad centro-europea resignada que recuerda el 68 como algo que no podrá volver, que no quiere mirar hacia atrás a la violencia desesperada de los años 70 de la Baader-Meinhof, que se ha cansado de hacer toda clase de acciones pacifistas contra el Estado Atómico y contra la sociedad antiecológica del consumo y el despilfarro. ¿Y por qué esa polémica ahora? Porque Günther Anders, el pensador pacifista por excelencia, el moralista, ha escrito a los 85 años, con sus dedos que apenas puede mover por la artritis: "La única salida es la violencia".

articulo completo aquí <-

Diccionari

Una bona ferramenta On-line per a la traducció Català/Castellà/Anglès.

Diccionari.cat