lunes, 9 de abril de 2012

Berkeley, Principles, 14

Afegiré més enllà, què, després de la mateixa manera com els filosops moderns demostren indubtables qualitats sensibles que no tenen existència en la Matèria, o sense la ment, la mateixa cosa pot ser de igual manera demostrada per totes altres qualitats quines siguin. Així, per exemple, s'ha dit que calor i fred únicament son afeccions de la ment, i en absolut models de existència real, existeixen en les substancies corporals les quals les exciten, per això el mateix cos el qual sembla fred en una ma pareix calenta per un altra. Ara bé, per què no nosaltres, com així sostenen que la figura i l'extensió no són patrons o semblances de qualitats existents en la matèria, perquè el mateix ull en diferents estacions o els ulls d'una textura diferent a la mateixa estació, apareixen diversos, i no pot per tant, seran les imatges de qualsevol cosa que es van assentar i determinar sense la ment?

Un altra vegada, està demostrat que la dolçor no és realment en el sabor de les coses, perquè l'objecte romandrà inalterat, la dolçor es modificada per agre, com en cas de febre o algun altra viciada del paladar. No és tan raonable dir que el moviment no està exempt de la ment, ja que si la successió d'idees en la ment es tornen més ràpids, el moviment, es reconeix, s'assembla més lenta sense cap tipus d'alteració en qualsevol objecte extern?

1 comentario:

 1. http://es.scribd.com/doc/7293349/George-Berkeley-Principios-Del-Conocimiento-Humano

  El texto:
  Añadiré a lo dicho que, de la misma manera que algunos filósofos modernos prueban que ciertas cualidades sensibles no tienen existencia en la materia, es decir, sin la mente, lo mismo se puede demostrar de todas las demás cualidades sensibles.

  Así, por ejemp lo, se afirma que el calor y el frío son afecciones de la mente y no copias o imágenes de cosas reales que existen en las sustancias corpóreas, pues un mismo cuerpo que una mano encuentra frío la otra lo puede sentir caliente. Pues bien, ¿por qué no hemos de concluir igualmente que la extensión y la figura no son copias o semejanzas de cualidades existentes en la materia, ya que un mismo ojo en diferente punto de vista y ojos diferentemente estructurados o defectuosos las aprecian de diverso modo, no siendo por tanto imágenes de cosa alguna fija ydeterminada que se halle fuera de la mente?

  De análoga manera: se admite como cierto que el dulzor no es una cualidad real de las cosas sápidas, puesto que permaneciendo inalterada la cosa, el sabor dulce se convierte en amargo según el estado subjetivo del individuo que lo aprecia, como sucede en casos de fiebre o de otras circunstancias que alteran el sentido del gusto en el paladar. ¿Y no esrazonable, también, concluir que el movimiento no existe sin la mente, ya que al hacerse más rápida la sucesión de ideas, el movimiento parece más lento, sin haber habido cambio alguno en los objetos externos?.

  ResponderEliminar